ons coachingsaanbod

Betrokken bij ontwikkeling

Er zijn periodes in ieders loopbaan waarin het verstandig is een coach mee te nemen op de weg van de persoonlijke professionele ontwikkeling. Als u hiervoor openstaat, komt het vervolgens aan op het vinden van een goede coach. En dat is niet alleen een professioneel deskundig coach, maar ook iemand met wie u een klik ervaart op persoonlijk gebied.
Coachingswerkzaamheden worden onder het label HPO Education verzorgd. Onze senior coaches hebben jarenlange ervaring op het gebied van coaching van leraren, intern begeleiders, schoolleiders en onderwijsbestuurders.
Ook (management-)teams kunnen wij coachen, bijvoorbeeld als er sprake is van plotselinge of ingrijpende gebeurtenissen, een nieuwe teamsamenstelling of de wens om de samenwerking meer effectiviteit en vaart te geven.

Waar kunt u ons zoal voor vragen:

Leiderschapscoaching

Schoolleiders of onderwijsbestuurders voelen zich regelmatig ‘alleen staan’ en hebben daarom veel baat bij een coach, dikwijls in een jarenlange samenwerkingsrelatie. Tijdens die coachingsactiviteiten kunnen de coaches van HPO Education op velerlei gebied betrokken worden bij de dilemma’s van de leiderschapspraktijk, maar ook meer indringend op het gebied van de ontwikkeling van uw professionele identiteit binnen het eigen authentiek leiderschap.
Deze coaching wordt nogal eens gecombineerd met training en opleiding in samenwerking met onze collega’s van Amplio College.

Teamcoaching

Voor pas gestarte teams of teams met een nieuwe samenstelling of met een nieuwe opdracht levert teamcoaching veel op. In dergelijke gevallen zijn we vooral betrokken op de groepsdynamiek, de onderlinge rolneming, effectiviteitsbevorderend of -belemmerend gedrag en het doorlopen van fasen in de ontwikkeling als team of (het voorkomen van) stagnatie in die ontwikkeling.

Loopbaancoaching

Voor onderwijsprofessionals zijn er steeds meer mogelijkheden om zich binnen de eigen stichting of elders binnen de sector te ontwikkelen naar een nieuwe functie of expertise. Maar wat levert daarbij energie op en welke paden moet je juist niet nemen? Dat vergt kennis van de eigen drijfveren, kwaliteiten en motieven, die we door middel van een ontwikkelassessment goed in beeld kunnen brengen. En van daaruit kunnen we uw loopbaanontwikkeling begeleiden.

Wij spreken graag – geheel vrijblijvend – uw vraag of wens door, waarna we samen kunnen concluderen of wij van meerwaarde kunnen zijn voor het door u gewenste coachingstraject. Op grond daarvan kunnen we een concreet voorstel opstellen.