Waarom Amplio?

Waarom kies je voor Amplio om een opleiding tot schoolleider of een aanverwant opleidingstraject te volgen? Amplio is uniek door de werkwijze van onze docenten, coaches en adviseurs: zij zijn betrokken op jouw uniciteit als deelnemer en opdrachtgever, ambitieus waar het gaat om het toewerken naar het beste onderwijs voor elke leerling binnen toekomstbestendige organisaties en in staat tot flexibiliteit in de uitvoering van trajecten.

Ons opleidingsconcept is zeer praktijkgericht, waarin het leren op alle niveaus centraal staat en waarin gestuurd wordt op de ontwikkeling van sterke professionele oordeelsvorming over het eigen gedrag in de praktijk. In die oordeelsvorming is een weloverwogen plaats gemaakt voor input vanuit de wetenschap en de brede beroepspraktijk, voor de belangen van stakeholders en de eigen professionele identiteit, ambitie, missie en mogelijkheden.

Amplio College