Klachten en complimenten

zebrapad in stad met mensen

Deelnemen aan een onderzoek, advies- of coachingstraject bij HPO Education en studeren bij Amplio College staat in principe open voor iedereen, mits je voldoet aan de instroomeisen die we op deze website voor iedere activiteit bij ‘Doelgroep’ hebben geformuleerd. Omdat we geloven dat onderwijsprofessionals verschillend zijn, met eigen visies, ambities, kwaliteiten en leerbehoeften, moeten we in de intakeprocedure in sommige gevallen negatief besluiten over de toelaatbaarheid tot een opleiding of het aangaan van een onderzoeks-, coachings- of adviestraject. We zorgen er daarbij voor dat we onze argumenten zorgvuldig uitleggen en we streven er tevens naar een passend advies uit te brengen voor een ander traject bij HPO Education, Amplio College of een ander instituut.

Wil je ons een compliment geven?
Ook voor het team van Amplio College en HPO Education geldt: we horen graag als je tevreden bent. En hoe meer specifiek je die tevredenheid uit, des te meer kunnen we ermee in het kader van onze eigen kwaliteitsborging en -ontwikkeling. Je kunt daarvoor het onderstaande formulier gebruiken.

Studeer je bij Amplio College en heb je een klacht over je opleiding?
Ga dan naar de klachten- en geschillenpagina op Blackboard (de online leeromgeving van Amplio College).

Ben je (nog) geen deelnemer of student en heb je een klacht?
Vul dan onderstaand formulier in. Binnen 4 werkdagen nemen we contact op om te onderzoeken of we samen tot een oplossing kunnen komen. We willen eventuele klachten graag voor alle betrokkenen op bevredigende wijze oplossen. Lukt ons dat niet, dan staat de weg naar onze externe klachtencommissie voor jou open. Deze staat onder leiding van dhr. H. Koolen en is te bereiken via klachten@amplio.college. De volledige klachtenprocedure is hier te vinden.