Jij doet ertoe in onze opleidingen!

Als je deelneemt aan een van de opleidingen van Amplio College, zul je merken dat we jou met je persoonlijke en professionele identiteit centraal stellen. We besteden systematisch aandacht aan het leren kennen van jouw kwaliteiten, je ambitie en je voorkeuren in het leren en werken. Ook zal opvallen dat we jouw leerproces echt ín de praktijk laten plaatsvinden en dat we daarin verder gaan dan het toepassen van theorie. De praktijk is immers de plaats waar je succes wilt hebben in je huidige of toekomstige functie. 

Alle opleidingen zijn splinternieuw ontworpen, op basis van wetenschappelijk valide opleidingskundige inzichten. Daarom beloven we je een krachtige ontwikkeling van je beroepsbekwaamheid!

De opleidingen die we momenteel aanbieden, tref je hieronder aan.

Herregistratie leerwerktraject

Ontwikkeling functiegebouw Kindcentrum

contact-met-amplio

Belang van dit leerwerktraject

We weten steeds beter: leerlingen leren de hele dag door, niet alleen tijdens de schooluren.

Leergang nascholing en herregistratie

Schoolcultuur, analyse en diagnose

Leergang Schoolcultuur, analyse en diagnose
Leergang om de eigen schoolcultuur systemisch te onderzoeken, te analyseren, te verklaren en interventies te kiezen voor ontwikkeling van de cultuur.
Leergang nascholing en herregistratie

Schoolcultuur, ontwikkeling en verbetering

Leergang Schoolcultuur, verbetering en ontwikkeling
Leergang om te interveniëren in de eigen schoolcultuur, om te komen tot een gezond en stimulerend leer-, leef- en werkklimaat op school.
Nascholingsleergang voor ervaren schoolleiders

Opbrengstgericht leiderschap

Coach van Onderwijsprofessionals

Doelen                

Je verkrijgt in deze leergang verdiepte kennis en inzichten op het gebied van e

Herregistratie leerwerktraject

Leidinggeven aan (wereld-)burgerschap in het primair onderwijs

Opleiding Schoolleider p.o., basisbekwaam

Doelen van dit leerwerktraject

Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om leiding te geven aan het proces van ontwikkeling, implementatie en versterking