Kwaliteitserkenning door het Schoolleidersregister

Accreditatie basis- en vakbekwaam schoolleider

16 mei 2023

De Commissie Accreditatie van het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) heeft op 16 mei 2023 de opleiding Schoolleider Primair Onderwijs - basisbekwaam en het Bekwaamheidsassessment Schoolleider Primair Onderwijs - basisbekwaam en vakbekwaam officieel erkend als geaccrediteerd aanbod voor de basisregistratie van schoolleiders op basis- en vakbekwaam niveau!

Het SRPO heeft daarmee het oordeel overgenomen van het onafhankelijk panel, dat op 16 maart 2023 een visitatie afnam en onderzoek deed naar de resultaten van de opleiding, diverse documenten, de online leeromgeving en het studiemateriaal bestudeerde, en studenten, medewerkers, de veldadviescommissie en de examencommissie bevroeg.

Voor al onze studenten in de opleidingen basis- en vakbekwaam schoolleider, en de deelnemers aan onze assessments, is dit schitterend nieuws! We zijn onze studenten en opdrachtgevers zeer dankbaar dat ze samen met ons deze reis op weg naar erkenning hebben mogelijk gemaakt!

Namens de directie van Amplio College,

Peter Peene, directeur-bestuurder

Anjo Hilhorst, opleidingsmanager