Nieuws item

Nieuwe vorm van professionalisering schoolleiders

10 januari 2022

Het opleiden van schoolleiders komt met het nieuwe opleidingsconcept van Amplio College in een nieuw daglicht te staan. Als we kijken naar de opleiding van leidinggevenden in de afgelopen tientallen jaren in ons land, dient de vraag zich aan: kunnen we schoolleiders wellicht anders en beter opleiden, zowel degenen die beginnen aan hun loopbaan of daar al meer ervaren in zijn?

Als het nieuwe Beroepsprofiel van het SRPO (2020) en van het SRVO (2021) als uitgangspunt genomen wordt, zijn daarin zeker andere aandachtsgebieden voor de opleidingen af te lezen. Wij zien dat bestaande schoolleidersopleidingen uitgaan van het opleiden van professionals door hen 'competenties' te leren, dikwijls vanuit het principe dat er eerst kennis moet worden verworven en dat de leiderschapseffectiviteit in de praktijk daarna wel zal blijken, als studenten de aangeleerde kennis al of niet succesvol gaan toepassen. We horen van onderwijsbestuurders dat een schoolteam eigenlijk niet kan wachten tot een leidinggevende na opleiding en na enkele ervaringsjaren effectief leiderschap in die schoolsituatie gaat vertonen. 
Omdat er altijd een kloof bestaat tussen het aanleren van competenties door het uiteenrafelen van de competentieonderdelen kennis, vaardigheden en attitude enerzijds en het daadwerkelijke gedrag in de praktijk anderzijds, zijn we van het laatste uitgegaan: wat wordt verwacht van het handelen van de schoolleider? De vijf leiderschapspraktijken van de schoolleider, zoals in het Beroepsprofiel SRPO uitgewerkt, geven daar goed richting aan. Om het met de meest cruciale vraag te stellen: 'Wanneer vertrouwen we een school toe aan een (nieuwe) directeur?' En meer specifiek: 'Wanneer vertrouwen we de leiderschapspraktijk van het visiegericht werken, het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van de organisatie, het zorgdragen voor kwaliteit en het omgaan met de omgeving, toe aan een (nieuwe) directeur?' Schoolleiders zelf voegen daaraan dikwijls de vraag toe: 'Wat verwacht men van de persoonlijke invulling van het leiderschap op school door mijzelf?

Amplio College is begin 2022 van start gegaan met het uittesten van een geheel nieuw opleidingsconcept. De eerste pilotgroep start op 26 januari. Ben je geïnteresseerd in deelname of in het volgen van deze pilot, neem dan contact met ons op.

 

Bekijk hier alle schoolleider opleidingen