Nieuws artikel

Onderzoek naar ontwikkeling leiderschap van schoolleiders

10 januari 2022

HPO Education start een onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschap van aanstaande en ervaren schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat daarbij om de ontwikkeling van de professionele identiteit van deze professionals, in opleiding en daarna.

Schoolleiderschap krijgt in toenemende mate aandacht in de sector, niet in de laatste plaats door het oplopende tekort aan schoolleiders. Onderwijswerkgevers hebben de afgelopen jaren tal van oplossingen bedacht om hierop te anticiperen, bijvoorbeeld door te werken met cluster- en meerscholendirecteuren, met het benoemen van niet-opgeleide schoolleiders als directeur en door het aanstellen van zij-instromers. 

HPO Education stelt in het nieuwe onderzoek de vraag: wat hebben (aanstaande) leidinggevenden met diverse professionele achtergronden nodig om zich zo snel mogelijk te ontwikkelen tot schoolleiders met een grote impact op de school en haar doelstellingen?
Als vragen die daaraan gerelateerd zijn, hebben we reeds geïdentificeerd:

  • Wat gebeurt er met de professionele identiteit van de aanstaande of meer ervaren leidinggevende als hij de verantwoordelijkheid krijgt voor een school of een substantieel deel daarvan?
  • Zijn daarin verschillen te constateren als het gaat om door- of zij-instromers?
  • Welke impact hebben schoolleiders-in-opleiding op de kwaliteit van onderwijs en organisatie en in welke mate is dat gerelateerd aan de gebruikte opleidingsvorm?
  • Zijn de traditionele fasemodellen van professionele ontwikkeling nog wel geldend voor schoolleiders en wat is daarbij de invloed van basis- of voortgezette professionalisering op die ontwikkeling?

Door het zoeken naar 'high impact' zitten we met dit onderzoek op de lijn van resultaatgericht leiderschap, waarbij we ruimte inbouwen voor het situationeel invullen van hetgeen met 'resultaat' wordt bedoeld. 
We hopen dat dit onderzoek ook bruikbare informatie gaat opleveren voor de duurzame inzetbaarheid van schoolleiders en voor hun professionalisering. Daarom zullen we ons ook bezighouden met deelthema's zoals: welke factoren leiden ertoe dat meer leidinggevenden zich gelukkig voelen in hun werk, wat is de ruimte voor authenticiteit in het licht van de beroepseisen en de verwachtingen van stakeholders?

Ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan dit onderzoek, in welke vorm dan ook, laat dit aan ons weten!

 

Contact