Betrokken bij ambitie

HPO Education

Waarom HPO Education?

Iedere leerling verdient het best mogelijke onderwijs. Wij zien dat deze missie door nagenoeg iedere school en scholengroep wordt beleden, maar in de praktijk nogal eens lastig te realiseren is. HPO Education wil zich juist dan sterk maken voor de ondersteuning van bestuurders, schoolleiders en andere professionals in het onderwijs. Precies zo lang en in de mate die u wenst als – tijdelijke – aanvulling op de expertise die binnen uw organisatie aanwezig is.

Wie zijn wij?

De juridische basis voor de activiteiten die onder de handelsnaam HPO Education worden aangeboden, is de gelijknamige B.V. die in 2019 is opgericht en ingeschreven is bij Kamer van Koophandel onder nummer 76146936.
Het bestuur wordt uitgeoefend door de rechtspersoon P2 Holding B.V., gevestigd te Breda, van waaruit drs. Peter Peene de directeur-bestuurder van HPO Education B.V. is.
Het team dat actief is in de activiteiten die HPO Education uitvoert, is snel groeiende en bestaat uit onderwijs- en opleidingskundigen, orthopedagogen en psychologen en – voor de interim-activiteiten – leidinggevenden met een ruime ervaring.
In de back-office, dat in en vanuit Breda werkt, zorgt een ervaren team ervoor dat de activiteiten van HPO Education zorgvuldig en efficiënt worden georganiseerd.

Wat doen wij?

HPO Education richt zich op het verzorgen van dienstverlening voor de onderwijssector in Nederland, in de vorm van onderzoek, advies, begeleiding en interim-werkzaamheden. Sinds 6 januari 2022 worden opleidingen, trainingen, coaching en andere vormen van ontwikkeling van professionals ook binnen HPO Education B.V. aangeboden, onder de handelsnaam ‘Amplio College’.

Hoe doen we dat?

Zoals van een bureau als HPO Education verwacht mag worden, worden de activiteiten professioneel uitgevoerd. Maar echt kenmerkend is de betrokken wijze waarop onze mensen zich verbinden met u en uw ambities, met uw organisatie en – uiteindelijk – met het doel van iedere onderwijsorganisatie: het best mogelijke onderwijs voor iedere leerling.